ThaiPublica | กล้าพูดความจริง

Subscribe to ThaiPublica | กล้าพูดความจริง feed
กล้าพูดความจริง 2017-10-19T16:39:56Z
Updated: 1 hour 15 min ago

ผู้ว่าธปท.ชี้โลกอยู่ในภาวะ”ปริศนา” เงินเฟ้อต่ำกว่าเป้าหมาย และ การล่าหาผลตอบแทน – 5 ความเสี่ยงระยะสั้นต้องติดตาม

Thu, 10/19/2017 - 23:39
ผู้ว่าธปท.ชี้โลกอยู่ในภาวะ"ปริศนา" เงินเฟ้อต่ำกว่าเป้าหมาย และ การล่าหาผลตอบแทน พร้อม 5 ความเสี่ยงระยะสั้นต้องติดตาม แนะผู้ดำเนินนโยบายจะต้องให้ความสำคัญกับ 3 เสาหลัก คือ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง และการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
Categories: ข่าว

ศาลอุทธรณ์ สั่งจำคุก 3 ปี “เบญจา หลุยเจริญ” ช่วยโอ๊ค-เอม เลี่ยงภาษีซื้อหุ้นชินฯ

Thu, 10/19/2017 - 22:49
ศาลอุทธรณ์ ยื่นตามศาลชั้นต้น สั่งจำคุก 3 ปี ไม่รอลงอาญา “เบญจา หลุยเจริญ” ช่วยโอ๊ค-เอมเลี่ยงภาษีซื้อหุ้นชินคอร์ปฯ
Categories: ข่าว

ว่าด้วยกฎหมายพรรคการเมือง2560 สิ่งที่”พรรคการเมือง”ต้องเดินตาม พร้อมกฎเหล็กสกัด กลุ่มทุน-ผู้มีบารมีนอกพรรค

Thu, 10/19/2017 - 15:15
ว่าด้วยกฎหมายพรรคการเมือง2560 สิ่งที่"พรรคการเมือง"ต้องเดินตาม พร้อมกฎเหล็กสกัด กลุ่มทุน-ผู้มีบารมีนอกพรรค
Categories: ข่าว

เคล็ดลับ “บังคับ” ประชาชน

Thu, 10/19/2017 - 14:18
ไอเดียของ “nudge theory” นั้นมีง่ายๆ ว่า เมื่อมนุษย์โดยทั่วไปขาดความมีเหตุมีผล มองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ในระยะยาว มองเห็นแต่ประโยชน์ใกล้ตัว อีกทั้งละเลยสิ่งที่ควรทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม การแก้ไขจึงจำเป็นต้องมาจากการใช้มาตรการด้านบวกและการแนะนำทางอ้อม เพื่อที่จะทำให้เกิดแรงจูงใจ เกิดการตัดสินใจของกลุ่มและปัจเจกชนอย่างเห็นพ้องโดยไม่มีการบังคับ
Categories: ข่าว

หนีไม่พ้นเพราะเทคโนโลยี

Thu, 10/19/2017 - 13:44
การจดจำใบหน้าคิดแล้วก็น่าหวาดหวั่นในเรื่องความเป็นส่วนตัว เพียงเห็นภาพก็สามารถมองทะลุเห็น DNA ของเรา บอกได้ว่ามีลักษณะพันธุกรรมซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวอย่างยิ่งอย่างไร นอกจากนี้ใครปล่อยของเสียส่วนตัวเลอะเทอะในที่สาธารณะก็สามารถรู้ว่าใครเป็นคนทำ เดินไปทางไหนที่มีกล้อง CCTV ก็รู้หมดว่าชื่ออะไร เป็นใคร และมีโอกาสป่วยตายด้วยโรคอะไรตามพันธุกรรม
Categories: ข่าว

ถอดบทเรียนนโยบายไฟฟ้าฟรี สู่โครงการประชารัฐสวัสดิการ

Wed, 10/18/2017 - 16:15
สถิติของสภาพัฒน์ระบุว่าในปี 2559 มีประชากรไทยที่อยู่ใต้เส้นความยากจนประมาณ 5.8 ล้านคน ในขณะที่ข้อมูลจากการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยปี 2560 กลับพบว่ามีผู้ลงทะเบียนที่มีรายได้หรือสินทรัพย์ต่ำกว่าเส้นความยากจนมากถึง 8.4 ล้านคน ซึ่งความไม่สอดคล้องของตัวเลขดังกล่าวบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการรั่วไหลของสิทธิ์อันจะนำไปสู่ความบิดเบือนของกลไกและภาระการอุดหนุนในโครงการประชารัฐสวัสดิการที่สูงเกินความจำเป็น
Categories: ข่าว

ขอต้อนรับ “โลกที่ไม่มีการเกษียณ” ยุคสมัยที่เวลาของมันใกล้จะมาถึงแล้ว

Wed, 10/18/2017 - 15:19
ในยุคที่หลังจากเกษียณไปแล้วคนเรามีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นาน ความคิดที่ว่าคนเราจะเกษียณจากงานเมื่ออายุเกิน 60 ปี แล้วก็มีชีวิตอยู่ได้ด้วยเงินบำนาญ จึงเป็นเรื่องสมเหตุสมผล แต่ทุกวันนี้ หลังจากเกษียณแล้ว มีคนจำนวนมากขึ้นที่มีชีวิตยืนนานอีก 20 ปีหรือมากกว่านี้ หาก “ยุคสมัยที่ไม่มีการเกษียณ” มาถึงจริง ทุกภาคส่วนของสังคมจะต้องเตรียมตัวรับมือ นายจ้างจะต้องช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้นานมากขึ้น และนโยบายของรัฐ ในฐานะเหล่าหลักเสาแรกของระบบบำนาญ จะต้องหาทางขยายระบบนี้ให้ครอบคลุมประชากรทุกคน
Categories: ข่าว

AOT ชง “อสส.” ตีความคำวินิจฉัยผู้ตรวจการแผ่นดินจี้เปิด “จุดส่งมอบสินค้า” ในสนามบินให้ร้านค้าปลอดอากรในเมืองผิดสัญญาหรือไม่

Wed, 10/18/2017 - 07:34
AOT ชง "อสส." ตีความคำวินิจฉัยผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้เปิด “จุดส่งมอบสินค้าสาธารณะ” ผิดเงื่อนไขสัญญาสัมปทานหรือไม่ เพื่อให้ผู้ประกอบการดิวตี้ฟรีในเมือง
Categories: ข่าว

นายกฯสั่ง “ฉัตรชัย” สรุปโปรเจกต์แก้น้ำท่วมใน 1 เดือน-มติ ครม. ขยายตลาดประชารัฐ 6 พันแห่ง เปิดลงทบ.ผู้ค้า 1 พ.ย.

Wed, 10/18/2017 - 00:59
นายกฯสั่ง "ฉัตรชัย" สรุปลงทุนโปรเจกต์ระบายน้ำท่วมใน 1 เดือน-มติ ครม. ขยายตลาดประชารัฐ 6 พันแห่ง เริ่มลงทะเบียนผู้ค้ารายใหม่ 1 พ.ย.นี้
Categories: ข่าว

ใครอยู่ใครไป?? ตลาดหลักทรัพย์ประกาศรายชื่อ 65 บจ. “หุ้นที่ยั่งยืน” ประจำปี 2560

Tue, 10/17/2017 - 16:39
ใครอยู่ใครไป?? ตลาดหลักทรัพย์ประกาศรายชื่อ 65 บจ. “หุ้นที่ยั่งยืน” ประจำปี 2560
Categories: ข่าว

ยื่นภาษี ภ.ง.ด.94 ป่วน! หักเหมาจ่าย 60% – 43 อาชีพ อ่วม จ่ายภาษีเพิ่มกว่า 2 เท่า

Mon, 10/16/2017 - 20:44
ยื่น ภ.ง.ด.94 ป่วน! หักเหมาจ่าย 60% บีบ “บุคคลธรรมดา” ตั้ง “บริษัท” 43 อาชีพ อ่วม! จ่ายภาษีเพิ่มกว่า 2 เท่า
Categories: ข่าว

Jose Socrates “รอยด่าง” ทางการเมือง กับ คอร์รัปชันในโปรตุเกส

Mon, 10/16/2017 - 14:10
จะว่าไปแล้ว เคสของโซเครติส นับเป็นเคส “เชือดไก่ให้ลิงดู” ที่กระบวนการยุติธรรมของโปรตุเกสเล่นบทบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง เพราะกรณีนี้นับเป็น “รอยด่าง” ทางประวัติศาสตร์การเมืองโปรตุเกส หลังจากที่ในอดีตที่ผ่านมา ประชาชนโปรตุเกสต่างพยายามเรียกร้องประชาธิปไตยและคาดหวังให้ทุกสถาบันในระบอบประชาธิปไตยทำงานด้วยการ “ถ่วงดุล” กันอย่างแท้จริง ทั้งฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติและตุลาการ<
Categories: ข่าว

&#8220;ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ&#8221; มองมุมต่างนโยบายการเงินในภาวะเงินเฟ้อต่ำ กับคำตอบทำไมจีดีพีดีขึ้นแต่ประชาชนไม่รู้สึกว่าเศรษฐกิจฟื้น

Sun, 10/15/2017 - 15:32
"ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ" มองมุมต่างนโยบายการเงินในภาวะเงินเฟ้อต่ำ กับคำตอบทำไมจีดีพีดีขึ้นแต่ประชาชนไม่รู้สึกว่าเศรษฐกิจฟื้น
Categories: ข่าว

อนาคตใหม่ : เมื่อ “ภูฏาน” ส่งออก GNH สู่ภาคธุรกิจ

Sun, 10/15/2017 - 11:24
อนาคตใหม่ : เมื่อ “ภูฏาน” ส่งออก GNH สู่ภาคธุรกิจ เมื่อเราต้องการเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่ ไม่ใช่แค่เป็นบริษัทที่ใหญ่
Categories: ข่าว

EIC Note วิเคราะห์ มิกซ์ยูสคอนเซ็ปต์ ปั้นโปรเจกต์สู่แลนด์มาร์ค แนะอาคารสำนักงานให้เช่าต้องพร้อมรับมือ

Sat, 10/14/2017 - 19:23
ระแสความนิยมในการพัฒนาโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่และซับซ้อนที่เกิดขึ้นในเมืองใหญ่ทั่วโลก ดังเช่น Marina Bay Sands ในสิงคโปร์ กำลังทวีความร้อนแรงขึ้นในไทย โดยโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่อย่าง One Bangkok และ ICON SIAM เป็นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รูปแบบใหม่ในไทยและเป็นการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบที่สามารถสร้างอีโคซิสเต็มให้เกิดการอยู่อาศัย ทำงาน และจับจ่ายใช้สอยภายในโครงการ อีกทั้งยังมีเอกลักษณ์โดดเด่นและเปี่ยมด้วยศักยภาพที่จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของประเทศ
Categories: ข่าว

ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ประจำวันที่ 7-13 ต.ค. 2560: &#8220;นายกฯ ประกาศ พ.ย. 61 ได้เลือกตั้ง&#8221; และ &#8220;ผู้นำกาตาลุญญาลงนามประกาศเอกราช ศาล รธน. ชี้ &#8216;เป็นโมฆะ&#039;&#8221;

Sat, 10/14/2017 - 13:47
ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ประจำวันที่ 7-13 ต.ค. 2560 : นายกฯ ประกาศ พ.ย. 61 ได้เลือกตั้ง - สธ. ชี้ “ก้าวคนละก้าวฯ” ตัวอย่างประชารัฐ - ทบ. “เสริมแกร่ง” เตรียมซื้อรถถังจีนเพิ่ม 10 คัน - บินโดรนเถื่อนโดนหนัก คุก 5 ปี ปรับ 1 แสน - ผู้นำกาตาลุญญาลงนามประกาศเอกราช ศาล รธน. ชี้ “เป็นโมฆะ”
Categories: ข่าว

บันทึกภาคประชาชน : บางจากฯ และบริษัทในกลุ่ม ร่วมแสดงความอาลัย

Sat, 10/14/2017 - 13:34
บันทึกภาคประชาชน : บางจากฯ และบริษัทในกลุ่ม ร่วมแสดงความอาลัย
Categories: ข่าว

“ทุ่งดาวเรือง รวมใจภักดิ์” ต้นกล้า 450,000 ต้น เหลืองอร่ามเต็มพื้นที่ 50 ไร่ สัญลักษณ์ &#8220;๙&#8221; ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

Fri, 10/13/2017 - 11:33
“ทุ่งดาวเรือง รวมใจภักดิ์” กล้าดาวเรือง 450,000 ต้น เหลืองอร่ามเต็มพื้นที่ 50 ไร่ สัญลักษณ์เลข ๙ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
Categories: ข่าว

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ประชาชนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการถวายพวงมาลัย ดอกไม้สด- ขสมก.แจ้งปรับเส้นทางเดินรถ 14-15 ต.ค.

Fri, 10/13/2017 - 11:05
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ประชาชนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการถวายพวงมาลัย ดอกไม้สด- ขสมก.แจ้งปรับเส้นทางเดินรถ 14-15 ต.ค.
Categories: ข่าว

“สมการคอร์รัปชัน: แก้โจทย์บวก ลบ คูณ หาย ในสังคมไทย” ย้อนอดีต มองกฎหมายใหม่ เพื่อแก้โจทย์การใช้ดุลยพินิจในสังคมไทย

Thu, 10/12/2017 - 20:26
“สมการคอร์รัปชัน: แก้โจทย์บวก ลบ คูณ หาย ในสังคมไทย” ย้อนอดีต มองกฎหมายใหม่ เพื่อแก้โจทย์การใช้ดุลยพินิจในสังคมไทย
Categories: ข่าว

Pages